• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Decydując się na montaż instalacji solarnej warto sprawdzić,

jakie są możliwości dofinansowania takiej inwestycji.


W ostatnim czasie najpopularniejszą formą dofinansowania są 45%

dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Procedura uzyskania dopłaty jest następująca:


Inwestor składa do banku wniosek o kredyt na zakup i montaż 

kolektorów wraz z wnioskiej o dotację i innymi wymaganymi dokumentami.


Po akceptacji wniosków przez bank, Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z wybranym bankiem.

Inwestor podpisuje umowę z wykonawcą instalacji.

Po wykonaniu montażu Inwestor dostarcza do banku oryginały

faktur oraz inne dokumenty określone w umowie wraz z protokołem

końcowego odbioru przedsięwzięcia.

NFOŚiGW przekazuje do banku należną dotację,która zostaje przekazana na poczet spłaty kredytu.
Należy pamiętać o rozliczeniu podatku od dotacji w zeznaniu rocznym. Dotację na zakup i montaż zestawu solarnego można uzyskać również z funduszów gminnych.

Często są to bardzo atrakcyjne formy pomocy.

Aby uzyskać informacje na temat obecnie trwających programów,

należy udać się do Urzędu Gminy.