• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

rodzaje paneli foto

Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krzem krystaliczny.

Ma on przede wszystkim zalety związane z powszechnością.

Krzemionka SiO2 w różnych odmianach polimorficznych oraz krzemiany i glinokrzemiany stanowią większość skał tworzących skorupę ziemską.

Krzem jest świetnym półprzewodnikiem, posiada on bowiem bardzo wysoką sprawności przetwarzania promieniowania słonecznego.

Dodatkowym atutem jest jego nietoksyczność.


Ze względu na metody pozyskiwania krzemu możemy wyróżnić min. krzem w postaci monokryształu

oraz multikryształu (polikryształ).


Skąd też zostały zaczerpnięte nazwy najbardziej popularnych paneli fotowoltaicznych.


Panele monokrystaliczne zbudowane są z pojedynczych ogniw, które tworzone są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej natomiast panele polikrystaliczne zbudowane są z ogniw, połączonych z wielu małych kryształów krzemu.


Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne wykazują wyższą sprawności niż ogniwa polikrystaliczne ale jednocześnie ich produkcja jest dużo droższa.


panele-fotowoltaiczne

instalaje poczone z sieci on-grid

Instalacja on-grid jest to instalacja, która współpracuje z siecią publiczną.

W typowym systemie fotowoltaicznym, oddającym wyprodukowaną energię elektryczną do sieci, wszystkie przewody prowadzące do modułów są zebrane do jednej skrzynki przylączeniowej, z która jest połączona z siecią przez inwerter (DC/AC).


Inwerter (falownik) jest urządzeniem konwertującym prąd stały w prąd zmienny.

Wskład podstawowej instalacji typu on-grid wchodzą:

– moduły fotowoltaiczne połączonych między sobą szeregowo lub równolegle

- inwerter

- licznik energii elektrycznej wyprodukowanej + licznik energii zużytej tzw. licznik dwukierunkowy

- elementy zabezpieczające, elementy przyłączeniowe, okablowanie

instalacje samodzielne

W instalacjach typu off-grid zwanymi również instalacjami wyspowymi uzyskana energia jest magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana w okresie faktycznego zapotrzebowania.Instalacja tego typu, nie posiada połączenia z siecią elektroenergetyczną. Ze względu na konieczność stosowania akumulatorów, instalacja off grid jest znacznie droższa od instalacji on grid.

W skład tego typu instalacji wchodzi:
– moduły fotowoltaiczne połączone między sobą szeregowo lub równolegle
– regulator ładowania
– inwerter (przekształtnik)
– akumlatory
 – elementy zabezpieczające


 ogniwa fotowoltaiczne2p